Nomenklatura scalona (CN)

Początek lipca wprowadził zmiany dla przedsiębiorców w zakresie stosowania stawek VAT dla poszczególnych towarów i usług. Jest to wynik zmian w przepisach, który weszły w życie 1.11.2019 roku wprowadzających m.in. tzw. WIS, czyli Wiążącą Informację Stawkową oraz nową matrycę stawek VAT. Przepisy odnoszące się do nowej matrycy stawek VAT miał być stosowane począwszy od 01.04.2020 jednak z uwagi na wprowadzony stan epidemii COVID-19 termin ten został przesunięty na 01.07.2020. Jednym z nowo funkcjonujących pojęć jest tzw. nomenklatura scalonej (CN). Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest nomenklatura scalona (CN)?

Kody CN na fakturze to nic innego jak nomenklatura scalona (CN lub inaczej Combined Nomenclature) czyli wykaz towarów, który pozwala je sklasyfikować dla potrzeb:

  • obrotu międzynarodowego stwarzając tym samym system, który umożliwia właściwe dokonanie ich identyfikacji,
  • prowadzenia statystyk handlu zagranicznego,
  • Unii Europejskiej oraz
  • obrotu wewnątrzwspólnotowego.

CN jest następcą stosowanego wcześniej do identyfikowania towarów PKWiU 2008. W przypadku usług w ich identyfikowaniu należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2015 r. Komisja Europejska odpowiada za nadzór nad CN.

Jak wygląda nomenklatura scalona?

Kody CN na fakturze to ośmiocyfrowe rozwinięcie tzw. HS, czyli Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów. Za jego opracowanie odpowiada Światowa Organizacja Celna. Nomenklatura scalona jest zbieżna z HS na poziomie sześciu cyfr. Zauważalny jest jej podział na:

  • sekcje,
  • działy,
  • pozycje i
  • podpozycje.

Nomenklatura scalona zawiera dodatkowo przepisy wstępne, również takie, które odnoszą się do poszczególnych podpozycji CN oraz uwagi ogólne.

Po co jest potrzebna nomenklatura scalona?

Chociaż kody CN na fakturze nie są wymagane, to jednak ich umieszczenie umożliwia stwierdzenie przez nabywcę towaru jaką stawkę zastosował jego sprzedawca. CN będzie wymagane między innymi np. żeby stwierdzić czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT czy też konieczności rozliczenia w oparciu o tzw. split payment (mechanizm podzielonej płatności). 

Gdzie szukać CN?

Aby odnaleźć kody CN zastosowane na fakturze, należy sprawdzić dostępną nomenklaturę na stronach Ministerstwa Finansów w zakładce: Przeglądarka taryfowa. Niekiedy ustalenie prawidłowej stawki VAT w oparciu o nomenklaturę scaloną może być trudne, dlatego znaleziono rozwiązanie, które daje gwarancję prawidłowości zastosowania danej stawki VAT. Opcją tą jest możliwość złożenia wniosku do Dyrektora Administracji Skarbowej o tzw. WIS, czyli Wiążącą Informację Stawkową. O WIS może przeczytać tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/wis/ 

Nasze programy do fakturowania pozwalają wprowadzić kod CN dla wybranego towaru i tym samym pokazać go na fakturze. Zapraszamy do przetestowania funkcjonalności pobierając program w wersji demo: https://www.mega-tech.com.pl

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.07.2020

nomenklatura scalona