Mały ZUS czy tylko dla małej firmy?

Rok 2019 przyniesienie zmiany dla przedsiębiorców, którzy prowadzą małą firmę tzw. działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jeżeli obrót firmy jest nieduży to zostaną naliczone obowiązkowe składki ZUS od niższej podstawy.

  1. Jak to wygląda obecnie?

Każdy przedsiębiorca niezależnie od osiąganego przychodu płaci składkę ZUS w wysokości 1232,16zł.

  1. Jak będzie w 2019?

Przedsiębiorcy, których przychody są niższy od 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia zapłacą obniżone składki ZUS (proporcjonalnie do uzyskanego przychodu). Przy przychodzie równym obecnie minimalnemu wynagrodzeniu mały ZUS wyniósłby 660zł.

  1. Dla kogo mały ZUS?

Zmianami mają zostać objęci przedsiębiorcy:

-prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzedzającym roku kalendarzowym,

-którzy osiągają średniomiesięczne przychody nie większe niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w obecnym roku to 5250zł. Brana będzie więc pod uwagę 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (za rok 2018 jest ona równa 63tys.zł),

-zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  1. Kto nie będzie mógł skorzystać z małego ZUSu?

Z nowego rozwiązania nie skorzystają również przedsiębiorcy, którzy np.:

-nie spełnią warunków określonych w punkcie wyżej,

-skorzystali ze zwolnienia z podatku od towarów i usług przy rozliczaniu na karcie podatkowej,

-są uprawnieni do płacenia preferencyjnych składek na US,

-prowadzili działalność jako np.: wspólnik spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej czy jednoosobowej Sp. z o.o., artysta, twórca, osoba prowadząca niepubliczną lub publiczną szkołę albo chociażby osoba wykonująca wolny zawód.

  1. Co w przypadku, gdy działalność nie była prowadzona przez cały 2018r. (została zawieszona lub zamknięta i ponownie otworzona)?

W przytoczonej sytuacji konieczne będzie wyliczenie progu osiągniętego przychody w oparciu o proporcje.

Przykład: Pan X prowadził działalność przez 200 dni. Wyliczenie progu= (63000zł / 365 dni) * 200 dni= 34520,55zł. Jeżeli pan X osiągnie przychody nie większe niż wyliczony próg, wówczas jest przedsiębiorcom uprawnionym do skorzystania z małego ZUSu.

  1. Jakie są zalety obniżenia składek ZUS?

Zmiany, które będą miały miejsce w 2019 roku spowodują:

-poprawę rentowności przedsiębiorstw,

-większe perspektywy rozwoju dla firm, szczególnie w trudnym pierwszym roku prowadzonej działalności

-ograniczenie tzw. szarej strefy

-zwiększenie aktywności zawodowej w oparciu o własny biznes w małych miejscowościach

-obniżenie składki dla blisko 200 tys. małych firm

  1. Jakie są wady powyższych zmian?

Obniżenie składki jest dedykowane tylko dla małych firm. Przedsiębiorcy, którzy obecnie korzystają z małego ZUSu, prowadzą działalność do 24. miesięcy i których podstawą naliczania składek jest minimalne wynagrodzenie – od stycznia 2019 zapłacą o 7,1% więcej składki z uwagi na zapowiedziany przez Ministerstwo Finansów wzrost tego wynagrodzenia. Ponadto przedsiębiorca rozpoczynający działalność nie będzie mógł od razu skorzystać z tego rozwiązania (nie spełni warunku o konieczności prowadzenia działalności co najmniej przez 60 dni w roku poprzednim). Wówczas skorzystać może z innych ulg, jak chociażby ulga na start czy preferencyjne składki ZUS.

  1. Czy mały ZUS jest obligatoryjny?

Mały ZUS jest ulgą w opłacaniu składek, jest więc tworem dobrowolnym i to przedsiębiorca decyduje czy chce z niego skorzystać. Podjęta decyzja będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które można uzyskać w ramach ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego (wyliczane od podstawy wymiaru składek).