Łańcuch dostaw – podstawowe informacje

W każdym przedsiębiorstwie w mniejszym lub większym zakresie odbywa się łańcuch dostaw. Pojęcie to stanowi istotę logistyki w każdej organizacji bez względu na profil klientów. Dlatego warto bliżej się temu przyjrzeć. Sprawdź, czym jest i jak wygląda ten proces? Dowiedz się także, z jakich elementów się składa?

Czym jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw polega na przemieszczaniu produktów w celu zaspokojenia potrzeb na te artykuły. Składa się on z sieci zakładów i wykonawców dostarczających surowce, a także przerabiających je w półprodukty, które stanowią podstawę do wytworzenia ostatecznego wyrobu. Umożliwiają w ten sposób konsumpcję przez ostatecznego odbiorcę. Zasadnicze elementy łańcucha dostaw to transport i magazynowanie.

Z jakich elementów składa się łańcuch dostaw?

W prostej postaci łańcuch dostaw uwzględnia przedsiębiorstwo, dostawców i konsumentów. Możesz spotkać także bardziej rozbudowane systemy. Wówczas wyróżnia się trzech dodatkowych uczestników. Są to dostawcy dostawców, klienci klientów i organizacje świadczące usługi dla innych firm objętych łańcuchem dostaw. W grupie tej wymienia się między innymi jednostki, które specjalizują się w obsłudze finansowej, logistycznej, marketingowej i informatycznej.

Jakie są zasady zarządzania łańcuchem dostaw?

Wymienia się różne zasady związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Najpopularniejsze podejście prezentuje organizacja APICS (American Production and Inventory Control Society). W tym przypadku jest to szybkość działania, harmonizowanie działań kolejnych ogniw, czy zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami łańcucha. Uwzględnia się także zrozumienie oczekiwanych wyników współpracy, a także tworzenie wartości dla interesariuszy.

Jakie metody stosuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Zasadnicze znaczenie mają także metody i narzędzia, które pomagają w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wśród nich wymienia się między innymi Lean Management, czyli zarządzanie wyszczuplające, kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management), czy projektowanie procesu biznesowego (Business Proces Reengineering).

Znane są także takie techniki jak Just in time, a więc dokładnie na czas, Six Sigma, a także zarządzanie zapasami przez dostawę (VMI) i wiele innych rozwiązań. Podstawę ich wdrażania stanowi obecność technologii informatycznych, które pomogą podejmować odpowiednie decyzje.

Jakie wymienia się cele łańcucha dostaw?

Do podstawowego celu związanego z łańcuchem dostaw należy dążenie do ograniczenia kosztów, które wynikają z przepływu towarów i informacji przy utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klientów. Niemniej ważne jest także uzyskanie krótkiego czasu wykonywania zleceń, a także elastyczność dostaw. Celem procesu jest także optymalizacja poziomu zapasów, którą należy dostosować do potrzeb rynku.

Prawidłowo zorganizowany łańcuch dostaw to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. W ten sposób firma otrzymuje bardzo dużo przydatnych informacji, co wywołuje skutek w postaci szybkiej, a także sprawnej reakcji.

Ponadto lepsze planowanie zaopatrzenia, produkcji, a także dystrybucji wpływa na znaczne oszczędności w firmie. Przyczynia się to także do zmniejszenia zapasów, na przykład za pośrednictwem metody Just in time.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej zalecie. Jest to niezawodność w dostarczaniu towarów ostatecznym odbiorcom. Dzięki temu zyskasz uznanie i zaufanie. Przełoży się na sukces Twojej organizacji, co jest przecież najważniejsze w każdym biznesie! Dlatego warto poświęcić temu procesowi dużo więcej uwagi!

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.09.2020

łańcuch dostaw