Kiedy stawka VAT 0%, „NP”, „OO” lub „ZW”?

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury w różnych sytuacjach, w zależności od sprzedawanych produktów czy świadczonych usług oraz profilu działalności wystawiają faktury z różnymi stawkami podatku VAT. Najpopularniejszą wsród spotykanych jest oczywiście stawki VAT 23%, następnie 8% i 5%. Niektóre faktury wystawiane są ze stawką VAT 0% bądź z adnotacją „NP”, „OO” lub „ZW”. Poniżej prezentujemy objaśnienie czterech ostatnich.

program do faktur 2023

Kiedy stawka 0%?

Przepisy wyraźnie wskazują sytuacje, w których przedsiębiorca może zastosować do sprzedaży stawkę podatku VAT wynoszącą 0%. Istotne jest aby sprzedawca był czynnym podatnikiem podatku VAT. Stawka 0% nie oznacza zwolnienia z opodatkowania. Sprzedaż, która została dokonana z uwzględnieniem stawki VAT 0% jest sprzedażą opodatkowaną. Pomimo braku podatku należnego, sprzedaż z zerową stawką podatku VAT ujmuje się w deklaracji VAT. Stawkę 0% można zastosować m.in. dla następujących czynności:

  • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (tzw. WDT),
  • eksportu towarów,
  • usług związanych z transportem morskim i lotniczym.

Kiedy adnotacja „NP”?

Przedsiębiorca, który umieszcza na fakturze w polu odpowiadającym stawce podatku VAT adnotację „NP” wskazuje jednocześnie, że sprzedaż której dotyczy zapis nie jest opodatkowana w Polsce. Oznaczenie „NP” to skrót od wyrażenia „nie podlega”. Sytuacja będzie miała miejscu np. w przypadku przedsiębiorców, którzy wykonują usługi związane z eksportem dla zagranicznych kontrahentów. Opodatkowanie wystąpi w kraju nabywcy. Adnotacja „NP” umożliwia rozliczenie podatku VAT od dokonanych zakupów, których dotyczy zapis.

Kiedy adnotacja „OO”?

W przypadku sprzedaży z odwrotnym obciążeniem przedsiębiorcy często stosują adnotację „OO”. Zapis o odwrotnym obciążeniu jest możliwy tylko, gdy nabywca sprzedawanego towaru jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku kontrahentów zwolnionych z podatku VAT, bądź nieprowadzących działalności gospodarczej nie można zastosować „OO”. Zapis „OO” oznacza, że nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. 

Przeczytaj więcej o odwrotnym obciążeniu.

Kiedy adnotacja „ZW”?

Faktura VAT „ZW” jest stosowana przez przedsiębiorców, którzy nie należą do grupy czynnych podatników VAT, są zwolnieni podmiotowo z opodatkowania od towarów i usług lub są to czynni podatnicy VAT, którzy świadczą usługi zwolnione z VAT. Faktura VAT „ZW” zastosowana przez przedsiębiorców do sprzedaży towarów lub świadczonych usług nie pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupów, które obejmuje „ZW”. Za czynności zwolnione z podatku uznaje się np.:

  • dostawę własnych produktów rolnych,
  • usługi edukacyjne,
  • usługi pomocy społecznej,
  • usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego
  • usługi związane ze sportem oraz wychowaniem fizycznym.

Przeczytaj więcej o czynnym podatniku VAT a zwolnionym z VAT.

W naszych programach do faktur użytkownik bez trudu może wybrać z listy rozwijanej właściwą stawkę podatku VAT. Dostępne są wszystkie możliwości.

Poniżej screen z programu do wystawiania faktur Faktura Small Business Handel.

stawki podatku VAT
stawki vat