Wchodzimy w Ustawienia programu -> Rejestr dokumentów i klikamy ‚dodaj’. Wybieramy rodzaj dokumentu, do jakiego chcemy dodać nowy rejestr i wpisujemy jego nazwę, np. FS. Zakres numeracji ustawiamy na miesięczny bądź roczny, ustawiamy odpowiedni układ rejestru i przypisujemy formę płatności. Zapisujemy.

W polu ‘Układ rejestru’ możemy zmieniać kolejność znaczników w zależności od tego jaki wygląd rejestru chcemy uzyskać (np. jeśli chcemy rejestr FV/1/1/2012 to ustawiamy numerację w ramach miesiąca i [rej]/[nr]/[mc]/[rok]).
UWAGA! Nie wolno wpisywać w nawiasach kwadratowych konkretnych danych np. [2012] zamiast [rok]!