Wchodzimy w ‘Ustawienia programu’, następnie w zależności od potrzeb -> Konta bankowe, Formy płatności, Jednostki miary, Osoby wystawiające lub Waluty -> ‚dodaj’ -> definiujemy -> klikamy Zapisz.

Dodatkowo możemy ustawić wybrane konto bankowe, formę płatności, jednostkę miary, osobę wystawiającą lub walutę jako domyślne zaznaczając checkbox.