Aplikacja umożliwia przeniesienie klientów i towarów z innego programu, dzięki czemu nie musimy ręcznie wklepywać produktów ani kontrahentów.

W dotychczasowym programie, z którego będziemy przenosić dane, należy je eksportować do pliku XLS lub CSV (większość dobrych programów na to pozwala).

Następnie w programie, do którego chcemy zaimportować kartoteki wchodzimy w Narzędzia -> Import danych i tutaj wybieramy w zależności, co chcemy zaimportować:

  • Import klientów z pliku XLS lub CSV
  • Import towarów z pliku XLS lub CSV

Możemy również wejść w kartotekę klientów bądź towarów i z menu po lewej stronie wybrać Importuj klientów/towary.
Kolejny krok to wskazanie pliku do zaimportowania i przypisanie odpowiednich pól do pól z zaimportowanego pliku.

Powrót do poprzedniej strony