Aby wystawić duplikat faktury lub rachunku należy wejść w podgląd wybranego dokumentu, a następnie na górnej belce mamy możliwość zmiany rodzaju dokumentu oraz możliwość wydruku duplikatu. Drugą opcją jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na fakturę w oknie głównym programu i wybór opcji ‚Drukuj – dokument -> Duplikat’.

jak wydrukować duplikat faktury