Jeżeli prowadzimy działalność zwolnioną z VAT, na fakturze należy umieścić informację, na jakiej podstawie jesteśmy zwolnieni z podatku VAT.

W celu zmiany podstawy prawnej, wchodzimy w zakładkę Firma -> Dane firmy. Następnie przy wybranej opcji, że nie jesteśmy płatnikami VAT mamy możliwość ręcznego wprowadzenia (1), na jakiej podstawie jesteśmy zwolnieni z podatku. Możemy również nacisnąć przycisk „wybierz” (2) i z rozwijanej listy wskazać artykuł, na podstawie którego jesteśmy zwolnieni z VAT.

Zmiana podstawy Prawnej zwolnienia z VAT na fakturze