W programie do faktur mamy możliwość ukrycia kolumny VAT na wystawianych fakturach przez firmy, które nie są płatnikami VATu.

W celu ukrycia kolumn pokazujących stawkę VAT, kwotę VAT i wartość netto, należy wejść w zakładkę Firma -> Dane firmy i odznaczyć checkbox odpowiedzialny za pokazywanie stawki „ZW” na fakturach.

Ukrywanie Stawki VAT na fakturze dla zwolnionych z VAT