Wchodzimy w ‘Słowniki’ -> Konta bankowe -> dodaj -> wprowadzamy konto -> Zapisz.
Dodatkowo możemy ustawić wybrane konto jako domyślne zaznaczając checkbox.
W tym samym miejscu usuwamy konta bankowe zaznaczając je i klikając ‘usuń’.