Wchodzimy w zakładkę Firma -> Dane firmy -> Wczytaj logo/pieczątkę -> wybieramy odpowiedni bitmapowy plik (np. jpeg) -> Zapisz.
Usuwamy w tym samym miejscu.