Inkubator przedsiębiorczości

Co to jest inkubator przedsiębiorczości?

Instytucja zwana inkubatorem przedsiębiorczości za główny cel stawia sobie wsparcie przedsiębiorców, którzy są początkujący w branży, rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparciem obejmowani są:

  • przedsiębiorcy zaliczający się do sektora małego i średniego przedsiębiorstwa,
  • studenci i młodzież (akademickie inkubatory przedsiębiorczości) oraz
  • podmioty ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).
program do faktur 2023

W jakim celu powstał inkubator przedsiębiorczości?

Inkubatory przedsiębiorczości są wsparciem dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i nie wiedzą jak zrobić to samodzielnie, bądź po prostu przerażają ich towarzyszące otwarciu i prowadzeniu firmy formalności. Własny biznes to:

  • częste wizyty w urzędach, 
  • prowadzenie księgowości samodzielnie bądź zlecenia jej wykwalifikowanej osobie (wówczas koniecznie jest prawidłowe przygotowanie potrzebnej dokumentacji),
  • zarządzanie firmą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i na bieżąco dostosowywanie się do nich, 
  • obsługa kadr i płac czy 
  • szukanie rozwiązań wspomagających finansowanie przedsiębiorstwa. 

Mnogość informacji o których powinni pamiętać przedsiębiorcy często zniechęca do założenia własnej działalności. W związku z tym ze wsparciem przychodzą inkubatory przedsiębiorczości. Oferowane przez nie programy wspierają przedsiębiorcę od momentu powstania pomysłu na własny biznes po uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP)

AIP, czyli akademickie inkubatory przedsiębiorczości to najczęściej spotykana forma prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości. AIP wspiera głównie studentów i absolwentów uczelni wyższych. Często jednak oferta skierowana jest do wszystkich, którzy mają pomysł na biznes i chcą go wdrożyć w życie i rozwijać. Oferowane wsparcie dotyczy np.: pomocy prawnej, lokalnej, księgowej czy szkoleniowej. Inkubatory AIP oferują więc różne usługi typu wsparcie merytoryczne w nowo prowadzonym biznesie czy zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej. 

Plusy inkubatorów przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości pozwala przekonać się początkującemu przedsiębiorcy czy jego pomysł na biznes spotka się się z popytem na oferowane usługi, a więc czy będzie przynosił zyski. Za niewielkie opłaty miesięczne (dużo mniejsze niż w przypadku, gdy biznes jest prowadzony samodzielnie) często może liczyć na wsparcie prawne, udostępnienie przestrzeni biurowej, doradztwo biznesowe czy szkolenia. Przedsiębiorca nie musi martwić się takimi sprawami jak odprowadzanie podatku dochodowego, VAT, składki ZUS czy księgowością. Do zalet można zaliczyć również dużą różnorodność w zakresie prowadzonej działalności, gdyż inkubator przedsiębiorczości zawiera umowę z np. przyszłymi właścicielami sklepów internetowych czy taksówkarzami. Inkubator przedsiębiorczości często wspiera również w uzyskaniu dofinansowania np. ze środków unijnych. Rozwiązanie to pozwala także na zmniejszenie ryzyka bankructwa.

Minusy inkubatorów przedsiębiorczości

Podpisanie umowy zlecenie z instytucją działającą jako inkubator przedsiębiorczości oznacza m.in. zgodę na wystawianie faktur w imieniu inkubatora przedsiębiorczości. Tak więc wszelkie przeprowadzone transakcje np. w prowadzonym sklepie internetowym, w których wystawiania jest faktura oznaczać będą wskazanie danych inkubatora jako sprzedawcy. Osoba podpisująca umowę nie jest więc przedsiębiorcom z prawnego punktu widzenia widocznym na wystawianych dokumentach czy regulaminach sklepowych. Również środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nie trafiają bezpośrednio na konto zleceniobiorcy, lecz na utworzone subkonto w inkubatorze. Wpłacone kwoty nie są własnością początkującego przedsiębiorcy lecz inkubatora, który może je wypłacić po wcześniej podpisanej umowie zlecenia. Wadą jest z pewnością brak możliwości szerokiego rozpowszechniania nazwy firmy, gdyż prosperujący pod daną nazwą sklep jako firma nosi nazwę inkubatora przedsiębiorczości. Ponad to wszelkie decyzje o zmianie np. regulaminu muszą być zatwierdzone przez inkubatora przedsiębiorczości. Może to znacznie wydłużyć czas załatwiania różnych formalności.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

inkubator przedsiębiorczości