Związku ze z mianą przepisów i coraz częściej chęcią przejścia naszych klientów na program do faktur opisaliśmy szybki sposób migracji pomiędzy tymi dwoma programami.

W tym artykule opiszemy jak w szybki sposób przenieść dane klientów i towarów z programu Rachunek Small Business/Handel do programu Faktura Small Business/Handel.

Po zainstalowaniu programu do faktur i wypełnieniu okna „Dane firmy” wchodzimy w zakładkę Narzędzia -> Import Danych i mamy możliwość wyboru:

Import danych z programu Rachunek Small Business
Import danych z programu Rachunek Small Business Handel

import menu

Wybieramy odpowiednią opcję. Następnie pojawi nam się okno importu:

okno importu

W oknie mamy możliwość:

  • Wskazania pliku z danymi (program powinien automatycznie wykryć bazę programu od rachunków),
  • Zaznaczenia, które dane chcemy importować: klienci, towary,
  • Wybrania czy importowane dane mają zostać dopisane do znajdujących się w programie czy stare mają zostać wyczyszczone i zastąpione nowymi.

Po skonfigurowaniu importu naciskamy przycisk Importuj, i czekamy aż skończy się importowanie danych.

Poniżej film instruktażowy przedstawiający migrację pomiędzy programem do rachunków a programem fakturującym:

Powrót do poprzedniej strony