Jak dostosować program do faktur dla zwolnionych z VAT

Od 2014 program do faktur mogą też używać firmy, które są zwolnione z VAT.
(czyli wcześniej wystawiały rachunki) Poniżej przedstawiamy krótki opis jak skonfigurować i dostosować program dla firm zwolnionych z VAT.

Ustawiamy, że firma jest zwolniona z VAT i na jakiej podstawie.

Po zainstalowaniu programu i uruchomieniu, ukaże nam się okno wprowadzania danych firmy. Mamy możliwość zdefiniowania czy jesteśmy płatnikiem VAT czy nie.
W naszym przypadku ustawiamy, że NIE. Po zaznaczeniu ukaże nam się możliwość wstawienia informacji, na jakiej podstawie jesteśmy zwolnieni z VAT. Informację możemy wpisać ręcznie (1) bądź skorzystać z przycisku „wybierz” (2) i wybrać z rozwijanej listy, na jakiej podstawie jesteśmy zwolnieni.

Poniższy rysunek pokazuje wygląd okna, w którym to ustawiamy

Ustawianie podstawy zwolnienia z VAT

Ustawiamy czy kolumna VAT ma być widoczna na fakturze

W programie mamy możliwość ukrycia kolumny VAT na wystawianych fakturach, w tym celu w danych firmy należy odznaczyć pole, które odpowiada za pokazywanie stawki VAT ZW na wystawionych fakturach.
(Pokazanie stawki ZW na wystawionych fakturach nie jest błędem)

Poniżej rysunek pokazujący jak ukryć stawkę VAT ZW

Ukrywanie staki ZW na fakturach