E-faktura – co warto o niej wiedzieć?

E-faktura – elektroniczna faktura w programie do faktur

E-faktura to inaczej faktura w formie elektronicznej, która nosi cechy zwykłej faktury. Dokumentem regulującym pojęcie faktury elektronicznej (e-faktury) jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

We wspomnianym rozporządzeniu określona szczegółowo sposób i warunki przesyłania e-faktur, zasady ich przechowywania oraz tryb udostępniania właściwemu organowi kontroli skarbowej. 

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać chcąc wystawić fakturę w formie elektronicznej:

  • Odbiorca faktury zobowiązany jest w formie pisemnej bądź elektronicznej wyrazić akceptację sposobu przesyłu faktury,

UWAGA!

Odbiorca może cofnąć raz wyrażoną akceptację przesyłu faktur w formie elektronicznej, wówczas wystawca faktury zobowiązany jest (od dnia następującego po tym, w którym otrzymał informację o cofnięciu akceptacji) przesyłać faktury w formie innej niż elektroniczna. Zaangażowane w transakcje strony mogą wskazać konkretny termin, od którego faktury nie będą przesyłane w farmie elektronicznej. Nie może on jednak przekraczać terminu 30 dni.

  • E-faktury mogą być przesyłane jeżeli zostanie zapewniona autentyczność ich pochodzenia oraz integralność zawartych treści. Jest to obecne w przypadku korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź tzw. EDI , czyli elektronicznej wymiany danych,
  • Faktury elektroniczne powinny być przechowywane w sposób: umożliwiający łatwe ich odszukanie, udostępnienie bezzwłocznie na żądanie organowi kontrolującemu (podatkowemu lub kontroli skarbowej) oraz zapewniający warunki autentyczności pochodzenia i integralności treści od momentu wystawiania faktury do minięcia terminu, w którym następują przedawnienie zobowiązania podatkowego.

E-faktury to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego zapracowanego przedsiębiorcy. Stosowanie faktur elektronicznych to gwarancja oszczędności czasu dla obu zaangażowanych w transakcję stron. E-faktura to również gwarancja terminowości dostarczenia, oszczędność kosztów wysyłki pocztowej czy wygoda przechowywania dokumentów. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

e-faktura