Tak, w programie można wstawić logo, które będzie drukowało się na wystawionych dokumentach, lecz musi ono spełniać dwa warunki:

  • logo musi być zapisane w formacie JPG
  • maksymalny rozmiar to 340 x 130 pikseli