Bilet jako faktura

Chcąc odliczyć podatek VAT przedsiębiorca gromadzi różne faktury VAT, które pozwolą mu dokonać takiego rozliczenia i wykazać wydatek w księgach rachunkowych. Jednym z rodzajów faktur VAT, które pozwolą zmniejszyć podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego jest chociażby bilet za usługę transportową. Bilet jako faktura – na jakich zasadach? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Kiedy bilet na przejazd jest fakturą VAT?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur dokument, który został wystawiony w formie jednorazowego biletu przez podatników, którzy są uprawnieni do świadczenia usług polegających na przewozie osób na przejazd płatną autostradą bądź odległość większą niż 50 km, uznaje się za fakturę. Przepis dotyczy: kolei normalnotorowych, taboru samochodowego, samolotów, promów, śmigłowców, statków pełnomorskich, środków transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej.

Bilet, który może być uznany za fakturę musi zawierać:

  • datę jego wystawiania oraz numer,
  • nazwę podatnika bądź jego imię i nazwisko,
  • numer, który identyfikuje podatnika na potrzeby podatku,
  • informacje, która pozwalają zidentyfikować rodzaj usługi,
  • kwotę podatku i należności ogółem.

Czy bilety internetowy jest fakturą?

Podatnik, który kupuje bilet za przejazd internetowo musi pamiętać, że zakupiony bilet nie jest jednoznaczny z wystawieniem faktury. Jeżeli podatnik chciałby taki dokument otrzymać powinien wyraźnie to zaznaczyć i podać wszystkie niezbędne dane do przygotowania faktury.

Zmiany w rozporządzeniu – bilet jako faktura na nowych zasadach

Do wspomnianego rozporządzenia został przygotowany projekt, który zakłada zmianę w przepisie odnośnie limitu przejechanych kilometrów. Obowiązujący limit minimum 50 km zgodnie z projektem Ministra Finansów będzie zniesionymi i wprowadzony zostanie zapis o dowolnej odległości. Taki zabieg spowoduje, że nabywcy będą mogli skorzystać z odliczenia podatku VAT niezależnie od ilości przejechanych kilometrów. Istotne jest aby został zachowany związek zakupu biletu dla celów działalności gospodarczej. Zmiana zwolni również uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób z obowiązku wystawienia faktury w przypadku odległości mniejszej niż 50 km na wyraźne żądanie podatnika na podstawie okazanego paragonu z numerem NIP. Stanie się tak, gdyż taki bilet niezależnie od ilości przejechać kilometrów będzie fakturą. Termin wprowadzenia zmian nie jest jeszcze znany. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.04.2021

Bilet jako faktura