Związku z wypuszczoną aktualizacją programu Avast nasze programy zostały zablokowane (Niesłusznie).
W celu przywrócenia działania naszych aplikacji należy go w programie avast odblokować.

Poniżej informacja, co należy zrobić oraz film pokazujący jak to zrobić.

Należy:
– kliknąć w pomarańczową ikonę programu Avast znajdującą się koło zegara systemowego w systemie windows, pojawi się główne okno
– w oknie najechać na opcję „SKANOWANIE„, pojawi się podmenu „skan całościowy” z prawej strony opcji
– w podmenu należy wybrać opcję „Skanuj: szukaj wirusów„, pojawią się podopcje skanowania
– na dole okna programu wybrać opcję „Kwarantanna„, pojawi się lista blokowanych plików
– z listy plików wybrać „faktura.exe„, kliknąć prawym przyciskiem myszy, pojawi się podmenu
– z podmenu wybrać „Przywróć i dodaj do listy wykluczonych
– identycznie postąpić z plikiem „mysql_konfigurator.exe
– UWAGA! Jeśli na liście znajdują się inne pliki od wyżej wymienionych, NIE są one związane z naszym programem, nie zalecamy więc ich przywracania

Po wykonaniu poniższych czynności ikony naszych programów fakturujących powinny wrócić na pulpit i do menu start. Program powinien działać prawidłowo.

 

Poniżej film