Anulowanie faktury

Anulowanie faktury

Wystawianie faktur to codzienność każdego przedsiębiorcy. To jeden z podstawowych dokumentów pozwalających prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Co jednak w sytuacji, kiedy zdarzy nam się popełnić błąd lub na dokumencie coś się nie zgadza? Czy możliwe jest anulowanie faktury i jak anulować fakturę, aby było to zgodne z z przepisami?

W jakich sytuacjach można anulować fakturę VAT?

Warto wiedzieć, że w polskim prawie podatkowym nie ma przepisu, który umożliwiałby anulowanie faktury VAT. W przypadku popełnienia błędu lub innej sytuacji, która wymagałaby naniesienia niezbędnych zmian, dokonuje się korekty dokumentu. Anulowanie faktury VAT jest dopuszczalne tylko w niektórych, ściśle określonych przypadkach.

Czynność niedokonana i anulowanie faktury

Jedną z sytuacji, kiedy anulowanie wystawionej faktury można unieważnić jest ta, w której nie doszło do wskazanej w dokumencie usługi lub nie dostarczono danego towaru. Anulowanie faktury jest jednak możliwe tylko wówczas, kiedy nie weszła ona jeszcze do obrotu prawnego, czyli jeszcze przed przekazaniem jej nabywcy towaru lub usługi. Wystawca dokumentu musi więc mieć u siebie dwa egzemplarze, oryginał i kopię. W praktyce oznacza to takie sytuacje, w których przedsiębiorca umówił się z kontrahentem co do wykonania zakresu prac lub dostarczenia dóbr, do których jednak w efekcie nie doszło, na przykład z powodu rezygnacji potencjalnego nabywcy. Anulowanie takiej faktury jest możliwe, jako że nie doszło do faktycznej sprzedaży, a więc nie pojawił się obowiązek podatkowy.

Sprzedaż wysyłkowa

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży wysyłkowej, na przykład poprzez sklep internetowy. Może się zdarzyć, że klient wybrał płatność za pobraniem, sprzedawca wysłał towar wraz z załączoną fakturą, jednak przesyłki nie odebrano. Wówczas takie okolicznościumożliwiają anulowanie faktury, ponieważ ostatecznie sprzedaż nie doszła do skutku, a nabywca nie ma w swoim posiadaniu faktury.

Jak anulować fakturę — jak zrobić to prawidłowo?

W przypadku unieważnienia dokumentu bardzo ważne jest posiadanie obu egzemplarzy, czyli oryginału i kopii. Należy bowiem obie faktury przekreślić, aby nie mogły zostać wykorzystane w przyszłości. Na każdej z nich musi się znaleźć również adnotacja stwierdzająca anulowanie faktury wraz z datą, kiedy jej dokonano. Ponadto powinna je podpisać osoba upoważniona do wystawienia dokumentu. Dobrze jest również zostawić krótki komentarz, dlaczego został on unieważniony.

Warto dodać, że anulowane faktury vat przechowuje się razem z resztą dokumentacji księgowej, aby zachować ciągłość numeracji. Jednak z uwagi na fakt, że nie doszło do sprzedaży, nie wchodzą one w obrót i nie rozlicza się. Zatrzymanie ich służy wyłącznie do celów ewidencyjnych.

Czy błędnie wystawione faktury można również anulować?

Polskie prawo podatkowe nie daje takiej możliwości. Jeśli na dokumencie pojawił się jakikolwiek błąd, na przykład w danych nabywcy lub w podanej wartości towaru lub usługi, konieczne jest wystawienie korekty do takiej faktury. Tworzy się wówczas notę lub fakturę korygującą, która ma za zadanie poprawić wszelkie nieprawidłowości. Nie jest jednak możliwa anulacja pierwotnego dokumentu.

Podobnie nie mamy możliwości unieważnić faktury, jeśli trafiła już do obiegu (klient zdążył już ją otrzymać). Nawet jeśli do faktycznej sprzedaży nie doszło, dokumentu nie można anulować. Wystawia się za to fakturę korygującą z kwotą “0”, aby uwzględnić w dokumentach księgowych fakt niedokonania transakcji.

Zgubiony oryginał faktury, a anulowanie faktury

Zdarzają się również takie sytuacje, w których sprzedawca nie posiada oryginału faktury, mimo iż transakcja nie doszła do skutku. Dokument mógł na przykład zginąć podczas wysyłki lub zostać skradziony wraz z wysłanym towarem. Wówczas anulowanie faktury jest nadal możliwe, należy jednak dokładnie opisać kopię faktury wraz z adnotacją, co stało się z oryginałem. Można dodatkowo załączyć informacje od firmy kurierskiej lub poczty, poświadczające zagubienie lub zniszczenie paczki.

Anulowanie faktury a korekta VAT

W sytuacji, kiedy anulowany dokument został już uwzględniony w deklaracji podatkowej, przedsiębiorca ma możliwość dokonania korekty tego rozliczenia. Zmienia ona wysokość podatku, który zawyżono w wyniku wprowadzenia unieważnionego dokumentu do systemu.

W naszych progrmamch do fakturowania istnieję możliwość wystawienia faktury korugującej jak i noty. Więcej tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/faktura-korekta/.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.08.2020

anulowanie faktury